KurumSoft

Cevizli Mah. Fil Yokuşu Sok. No:18 Kat:3 Karalar Plaza Maltepe/İstanbul

Şubat 15, 2019
efatura.diyalogo.com.tr Domain Değişikliği

e-Fatura portalının (Özel Entegratörlük Portalı) web sitesi  olan efatura.diyalogo.com.tr adresi 25 Şubat 2019 itibariyle efatura.elogo.com.tr olarak değişecektir. 25 Şubat 2019 sonrasında mevcut adres olan efatura.diyalogo.com.tr adresini açmayı denediğinizde, efatura.elogo.com.tr adresine otomatik yönlendirme yapılacaktır. Şirketinizde kullandığınız internet politikanız dış sitelere erişimi

Aralık 24, 2018
e-Arşiv Raporlarının Günlük Gönderimi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 30.10.2018’de yayınlamış olduğu tebliğ ile Elektronik Arşiv Klavuzunu güncellemiştir.   Yeni klavuz ile en geç takip eden ayın 15. Günü sonuna kadar gönderilmesi gereken eArşiv Raporlarının 1/1/2019 tarihinden itibaren günlük olarak en geç izleyen günün sonuna kadar

Kasım 14, 2018
e-Logo Altyapı İyileştirme Çalışması

e-Logo Altyapı Çalışması (DataCenter) değişikliği eLogo daha iyi hizmet verebilmek için altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında 17 Kasım Cumartesi gecesi Veri Merkezi(Data Center)’mizde değişiklik gerçekleştirecektir. Bu değişiklik sebebiyle, mevcut IP adresleri yenilenecektir. Fatura gönderim/alımı sırasında IP adres kısıtı varsa, gönderimde sorun

Ağustos 9, 2017
İhracatta bedelsiz e-fatura kesilmesi

13.07.2017 İhracat e-Faturası düzenleme zorunluluğu kapsamında e-fatura uygulaması üzerinden düzenlenip gönderilen Bedelsiz İhracat Faturalarına GTB tarafından yazılım güncellemesinin henüz tamamlanamamış olması nedeniyle hata dönülmektedir. Bu nedenle GTB tarafından gerekli yazılım güncellemesi sağlanana kadar, ihracatın aksamaması için bedelsiz ihracat faturaları matbu ( kağıt/e-arşiv

Ağustos 9, 2017
2.45.01.00 ERP Ara Sürüm Duyurusu

ERP ürünleri 2.45.01.00 Ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almaktadır,   Önemli Uyarı : Not:  2.45.01.00 Sürümü ile birlikte e-Defter paketinde 21 Temmuz 2017 tarihli tebliğe göre güncellemeler yapılmıştır.  15.08.2017 tarihi öncesine kadar Mayıs 2017

Haziran 21, 2017
ihracat e-fatura zorunluluğu

İHRACAT VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI (TAX FREE) FATURALARININ E-FATURA OLARAK DÜZENLENMESİ UYGULAMASINDA SIK SORULAN SORULAR   E-İHRACAT 1 Türkiye sınırlarına girişi olmayan Transit Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli midir? Hayır. Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurtdışına çıkan malın

Mayıs 17, 2017
LogoConnect 2.44.00.01 Ara Sürüm Duyurusu

  LogoConnect ürünleri için 2.44.00.01 ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmaktadır. Bankacılık/MT940 – Hesap Özeti - LDXC-7391 Kredi kartı kapama hareketi seçimi sırasında "Aynı tür satırları tek fişte birleştir" parametresi işaretli ise işlem anında aynı

Nisan 20, 2017
Logo Üst Segmente Geçiş Kampanyası

Mevcut müşterilere üst segment ürünlere geçişlerde %20 indirim Avantajı   Kampanya Koşul ve Bilgileri Bu kampanya d­iğer kampanyalar ve özel koşullu ürün alımları i­le bi­rleşti­r­ilemez. Kampanya 17 Nisan – 17 Haziran 2017 tar­ihler­ arasında geçerl­id­ir. Kampanya kapsamında ver­ilecek olan %20 ­ind­ir­im