KurumSoft

Cevizli Mah. Fil Yokuşu Sok. No:18 Kat:3 Karalar Plaza Maltepe/İstanbul

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Doküman No: KS.KYS.PL.01
Yayın Tarihi: 23.01.2024
Revizyon No: 00
Revizyon Tarihi: -
Sayfa 1/1

KURUMSOFT KURUMSAL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. olarak; amacımız kalitemizi sürekli iyileştirmek ve
müşteri taleplerinin en üst düzeyde karşılamaktır. Müşterilerimizden gelen tüm
geri bildirimleri kalitemizi değerlendirmek ve iyileştirmek için değerli birer
araç olarak görmekteyiz. Bu amaçlar doğrultusunda yapacağımız tüm
faaliyetlerimizde;

Misyon,

vizyon ve stratejik bağlamına uygun kalite amaç ve hedeflerini belirlemeyi, bu
amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmayı,

***

Müşterilerimizin
ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmet kalitemizi sürekli iyileştirilmeyi,

***

Kurumsal yazılım
faaliyetleri esnasında uygulamak ile yükümlü olduğumuz tüm yasal şartları ve
diğer gereklilikleri sağlamayı,

***

Kurumsal
yazılım hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması için
faaliyet alanımıza giren teknolojik gelişmeleri takip ederek zamanında uyum
sağlanmayı ve teknolojilerimizi / projelerimizi geliştirmeyi,

***

Yeniliklere
açık, inisiyatif kullanabilen ve aldığı eğitimleri uygulayabilen kaliteli
personel yetiştirmeyi,

***

Kalite
ve etik değer ilkelerimize bağlı hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini
sürekli ölçerek uygulanan Kalite Yönetim Sistemi performansımızı
değerlendirmeyi, ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

***

Kalite Yönetim
Sistemi Politikasını ilgili tüm kurum/kuruluş/kişiler ile paylaşmayı,

***

Taahhüt Ederiz…

Genel Müdür

Rasim Burak ARDA