KurumSoft

Cevizli Mah. Fil Yokuşu Sok. No:18 Kat:3 Karalar Plaza Maltepe/İstanbul

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Doküman No: KS.BGYS.PL.01
Yayın Tarihi: 23.01.2024
Revizyon No: 00
Revizyon Tarihi: -
Sayfa 1/1

Bilgi; Faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşıyan ve uygun bir şekilde korunması gereken en önemli varlıklarımızdan biridir.

KURUMSOFT KURUMSAL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. olarak; iş sürekliliği ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü tehdit ve riski yönetmek amacıyla; 

 

Misyon, vizyon ve stratejik bağlamına uygun amaç ve hedeflerini belirlemeyi, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmayı,

***

Bilgi varlıklarımız üzerinde oluşabilecek riskleri gizlilik ve bütünlük ilkesi doğrultusunda yönetmeyi ve fırsatlarını belirlemeyi,

***

Faaliyetlerimize yönelik tedarik kaynakları ve çalışan bilgileri gibi önemli verilerin gizliliğini korumayı,

***

Bilgi güvenliliği ile ilgili yükümlü olduğumuz tüm yasal şartlara, sözleşmelere ve diğer gerekliliklere uymayı,

***

Personellerimizin farkındalığını arttırmak için eğitimler vermeyi,

***

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi performansımızı geliştirebilmek için belirli periyotlarda ölçeceğimizi ve değerlendireceğimizi,

***

TSE ISO/IEC 27001 standardının gerekliliklerini yerine getirerek uygun bir şekilde dokümante etmeyi, belgelendirmeyi, kurumsal kültür haline getirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

***

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikasını ilgili tüm kurum/kuruluş/kişiler ile paylaşmayı,

***

Taahhüt Ederiz…

Genel Müdür
Rasim Burak ARDA