KurumSoft

Cevizli Mah. Fil Yokuşu Sok. No:18 Kat:3 Karalar Plaza Maltepe/İstanbul

 

LogoConnect ürünleri için 2.44.00.01 ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmaktadır.

Bankacılık/MT940 – Hesap Özeti – LDXC-7391

 • Kredi kartı kapama hareketi seçimi sırasında “Aynı tür satırları tek fişte birleştir” parametresi işaretli ise işlem anında aynı kredi kartı hareketinin seçilmesi engellenmelidir.
 • Kredi kartı kapama hareketi seçimi sırasında “Aynı tür satırları tek fişte birleştir” parametresi işaretli ise;
  kayıt sırasında iki farklı CCP (Kredi kartı tahsilatı) hareketi için aynı kredi kartı hareketi seçilerek işlem yapıldığında kapatılacak kredi kartı tutarından sadece ilk hareket tutarı düşülmekte ve hatalı kayıt oluşmasına sebep olmaktaydı.
  Bu hatayı engellemek için “Aynı tür satırları tek fişte birleştir” ve “Kapatılacak kredi kartı hareketi seçilebilsin” parametrelerinin ikisi de işaretli ise;
  sadece CCP hareketleri için “Aynı tür satırları tek fişte birleştir” parametresi işaretli değilmiş gibi, satır birleştirme işlemi yapılmaması ve her CCP hareketi için tek bir banka işlem fişi oluşturulması sağlanmıştır.

Bankacılık/MT940 – Hesap Özeti – LDXC-7404

 • Hesap özeti içerisindeki CCP (Kredi kartı tahsilatı) hareketleri için açılan kapatılacak kredi kartı hareketleri seçim ekranında kapaması yapılmış hareketlerde listelenmektedir.
 • Hesap özeti içerisindeki CCP (Kredi kartı tahsilatı) hareketleri için açılan kapatılacak kredi kartı hareketleri seçim ekranında bazı durumlarda kapaması yapılmış hareketlerde listelenmekteydi, seçim ekranında kapaması yapılmış hareketlerin listelenmemesi sağlandı.

Bankacılık/MT940 – Hesap Özeti – LDXC-7405

 • Hesap özeti içerisindeki CCP (Kredi kartı tahsilat) hareketi için açılan kapatılacak kredi kartı hareketleri ekranında fiş türleri ters gösterilmektedir.
 • Hesap özeti içerisindeki CCP (Kredi kartı tahsilat) hareketi için açılan kapatılacak kredi kartı hareketleri ekranında fiş türleri ters gösterilmekteydi. Gelen borç hareketleri için “Kredi kartı fişi(70)” ve “Firma kredi kartı iade fişi(73)”, gelen alacak hareketi için ise “Firma kredi kartı(72)” ve “Kredi kartı iade fişi(71)” hareketlerinin gösterilmesi sağlandı.

Bankacılık/MT940 – Hesap Özeti – LDXC-7407

 • “Aynı tür satırları tek fişte birleştir” parametresi işaretli ise CCP (Kredi kartı tahsilatı) ve MSC (Diğer İşlemler) hareketleri kaydedilirken, CCP hareketi için kredi kartı hareket seçimi yapıldığında banka işlem fişinde MSC hareketinin tutarı kadar hem borç hemde alacak satırı oluşuyor.
 • “Aynı tür satırları tek fişte birleştir” parametresi işaretliyken CCP ve MSC hareketlerinin kaydı sırasında CCP hareketi için kapatılacak kredi kartı hareketi seçimi yapılırsa MSC hareketi için hem borç hemde alacak satırı oluşturuluyordu. Parametre işaretliyken CCP hareketlerinin tek fiş olarak kayıt edilmesi sağlanarak sorun giderildi.

e-Fatura/e-Arşiv – e-Posta Gönder – LDXC-7428

 • Toplu fatura seçimi ile “e-Posta ile Gönder/Fatura üzerindeki alıcıya gönder” işlemi yapıldığında alıcı e-posta adreslerine tüm seçilmiş faturalar için e-posta gönderilmektedir
 • Toplu fatura seçimi ile “e-Posta ile Gönder/Fatura üzerindeki alıcıya gönder“ işlemi yapıldığında alıcı e-posta adreslerine tüm seçilmiş faturalar için e-posta gönderilmekteydi, faturaların sadece fatura üzerindeki e-posta adresine gönderilmesi sağlanarak sorun çözüldü.

 

Saygılarımızla,
KurumSoft