KurumSoft

Cevizli Mah. Fil Yokuşu Sok. No:18 Kat:3 Karalar Plaza Maltepe/İstanbul

Logo ERP 2.43.00.01 Sürüm Duyurusu

Değerli Çalışma Ortaklarımız,

 

ERP ürünleri 2.43.00.01 Sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

 

Önemli Uyarı :

Hazırlanan sürüm dosyaları setup dosyası şeklinde olup tekrar ürün kurulumunun yapılması gerekmektedir.

 

2.43.00.00 Sürüm kullanan müşterilerimiz Firma üzerinde “Tabloları Sürüme Göre Güncelle” işlemi ve Dönem üzerinde “Veritabanı Araçlarını Oluştur” işlemi yapılmasına gerek olmayıp önceki sürümlerden geçiş yapacak müşterilerimiz firma ve dönem üzerinde güncelleme işlemlerini yapması gerekecektir.

 

Sürüm geçişi sonrasında, cari hesap fişlerini kullanan müşterilerimizde aşağıdaki sorgu ile cari hesap fişi ile borç takip penceresinde tutar farklılığı olan kayıtlar tespit edilebilir.

Bu kayıtlar tespit edildikten sonra ilgili fişlere değiştir seçeneği ile girilip tekrar kaydedillmesi tutarların güncellenmesini sağlayacaktır.

 

SELECT

C.LOGICALREF AS ‘Cari_Ref’,

C.CODE AS ‘Cari_Kodu’,

C.DEFINITION_ AS ‘Cari_Ünvanı’,

CL.LOGICALREF AS ‘LineREF’,

CASE WHEN CL.MODULENR=5 THEN ‘CARİ’ END AS ‘Modül’,

CL.TRCODE AS ‘Fiş_Türü’,

CL.TRANNO AS ‘FişNo’,

CASE WHEN CL.TRCURR=0 THEN ‘YerelParaBirimi’ WHEN CL.TRCURR=1 THEN ‘USD’ WHEN

CL.TRCURR=20 THEN ‘EURO’ WHEN CL.TRCURR=160 THEN ‘TL’ ELSE ‘Diğer’ END AS ‘Döviz_Türü’,

CASE WHEN CL.TRCURR=0 THEN CL.AMOUNT ELSE CL.TRNET END AS ‘Line_Tutar’,

PY.FICHEREF AS ‘Payt_Ficheref’,

PY.TRCURR AS ‘Payt_Döviz_Türü’,

PY.P_TOTAL AS ‘Payt_Tutar (Hatalı)’

FROM

LG_FFF_DD_CLFLINE CL WITH(NOLOCK)

LEFT OUTER JOIN LG_FFF_CLCARD C WITH(NOLOCK) ON CL.CLIENTREF=C.LOGICALREF

INNER JOIN

(

SELECT

CARDREF, MODULENR, FICHEREF, TRCURR, SUM(TOTAL) AS P_TOTAL

FROM

LG_FFF_DD_PAYTRANS WITH(NOLOCK)

WHERE

MODULENR=5

GROUP BY

CARDREF, MODULENR, FICHEREF, TRCURR

)

PY ON CL.LOGICALREF=PY.FICHEREF AND CL.MODULENR=PY.MODULENR AND CL.TRCURR=PY.TRCURR

WHERE

PY.MODULENR=5

AND ABS(CASE WHEN CL.TRCURR=0 THEN CL.AMOUNT ELSE CL.TRNET END –  PY.P_TOTAL)>0.01

 

FFF : firma numarası (001,002 gibi); DD : dönem numarası (01, 02, 03 gibi)

 

2.43.00.01 Sürüm İçeriği:


Kayıt Numarası:  WINERP-63708

Ürün: GoPlus , GO3, TigerPlus , Tiger3, TigerEnterprise, Tiger3Enterprise

Tanım ve Açıklama

Finans
Ana Kayıtlar – Banka Kredileri

  • Banka Kredileri Taksit Hareketleri Ekranında Veri Girişi Yapılamıyor.
  • Banka kredi tanımı içerisindeki F9- Taksit hareketleri ekranına veri girişi yapılamıyordu, düzeltildi.

Kayıt Numarası:  WINERP-63600

Ürün: GoPlus , GO3, TigerPlus , Tiger3, TigerEnterprise, Tiger3Enterprise

Tanım ve Açıklama

Finans
Hareketler – Cari Hesap Fişleri

  • 2.43.00 Sürümde, Eklenen Cari Hesap Fişlerine Değiştir Seçeneği İle Girilip Tutar Değiştirildiğinde Borç Takip Ekranındaki Tutarlar Güncellenmiyor.
  • Eklenen cari hesap fişlerine değiştir seçeneği ile girilip tutar değiştirildiği durumda borç takip penceresinde ilgili fişe ait tutar güncellenmiyordu, düzeltildi.

Kayıt Numarası:  WINERP-63524

Ürün: TigerEnterprise, Tiger3Enterprise

Tanım ve Açıklama

USYS
Kuruluş Bilgileri – Adres Bilgileri

  • Oracle Veritabanında SYS’ e girip Kuruluş Bilgileri altında yer alan Adres Bilgileri ve Banka Bilgileri gibi alanlara geldiğimiz zaman boş geliyor.
  • Oracle veritabanında sistem işletmeni (SYS) Kuruluş bilgileri altında yer alan adres ve banka bilgileri alanlarının düzgün listelenmesi sağlandı.

Kayıt Numarası:  WINTLS-5740

Ürün: GoPlus , GO3, TigerPlus , Tiger3, TigerEnterprise, Tiger3Enterprise

Tanım ve Açıklama

  • Herhangi Bir Fiş İçerisinden Kart Browserlarına Ulaşılıp Kartlar Üzerinden F9 Menüden Herhangi Bir Rapor Alınmak İstendiğinde Program Kilitleniyor.
  • Herhangi bir fiş içerisinden kart browserlarına ulaşılıp rapor alınmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.

Kayıt Numarası:  WINERP-63453

Ürün: GoPlus , GO3, TigerPlus , Tiger3, TigerEnterprise, Tiger3Enterprise

Tanım ve Açıklama

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları

  • Muhasebe Parametrelerinde “Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi” Silinecek Olarak Seçilmiş Ve Muhasebe İçin Kayıt Revizyon Takibi Yapılmaması Durumda Muhasebeleşen Fiş Değiştirilip Kaydedilmek İstendiğinde Access Violation Hatası Alınıyor.
  • Mahasebe parametrelerinde “Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi” silinecek olarak seçili olduğu durumda, Muhasebeleşen fiş değiştirilip kaydedilmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.

 

Saygılarımızla

KurumSoft Destek Ekibi