KurumSoft

Cevizli Mah. Fil Yokuşu Sok. No:18 Kat:3 Karalar Plaza Maltepe/İstanbul

Logo BordroPlus 4.43.00.00 Sürüm Duyurusu

Değerli Çalışma Ortaklarımız,

 

BordroPlus ürünü için 4.43.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına logo ftp sitesinden ulaşabilirsiniz. Sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.

 

Uyarılar:

 

Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.

 

4.43.00.00 Sürüm Maddeleri;

 

 

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 WINHR-15418 Bordro Plus Bordro
Kayıtlar – Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları
Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları Listesinde Her Personel İçin Sözleşme Tanımı Seçilebilir Olmalıdır.
Bireysel emeklilik otomatik katılım kayıtları listesinde her personel için bireysel emeklilik şirketi sözleşmelerinin seçilebilir olması sağlanmıştır.

Bu kapsamda; Bordro – Kayıtlar – Bireysel Emeklilik Katılım Kayıtları ekranına “Sigorta Şirketi Kodu ve Açıklaması” kolonları eklenerek sözleşme tanımının seçilebilmesi sağlanmıştır.

Bordro – Kayıtlar – Bireysel Emeklilik Katılım Kayıtları – Sağ Tuş – Toplu Sigorta Şirketi Sözleşmesi Atama seçeneği eklenmiştir.Bu işlem ile Bitiş Tarihi dolu olan kayıtlar için sözleşme eklenmeyecektir.

Bordro – Kayıtlar – Bireysel Emeklilik Katılım Kayıtları – Sağ Tuş – Toplu Katılımcı Ekle ekranında Sigorta Şirketi Kodu alanı eklenerek seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.

2 WINHR-15419 Bordro Plus Bordro
Kayıtlar – Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları
Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Bitiş Nedenleri Arasına “Ücretsiz İzin” Seçeneği Eklenmelidir.
Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Bitiş Nedeni seçeneklerine “Ücretsiz İzin” tanımı eklenmiştir.
3 WINHR-15398 Bordro Plus Ayarlar
Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım İçin Bireysel Emeklilik Şirketi Sözleşmeleri Tanımlanabilmelidir.
Bireysel emeklilik otomatik katılım için bireysel emeklilik şirketi sözleşmelerinin tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda; Ayarlar – Genel Tanımlar altına “Bireysel Emekilik Sözleşme Tanımları” seçeneği eklenmiştir.
4 WINHR-15257 Bordro Plus Sicil Yönetimi
İşlemler – Toplu Atama İşlemi
Toplu Atama Kaydı İşlemi Numarası 4 Digit Olan İşyerleri Arasında Yapılıyor İse , “Son Atama Kaydı Tarihi Bir Önceki Atama Kaydı Tarihinden Büyük Olmalıdır” Mesajı Alınıyor ve Atama Yapılamıyor.
Toplu atama kaydı işlemi, numarası 4 digit olan işyerleri arasında yapılıyor ise “Son Atama Kaydı Tarihi Bir Önceki Atama Kaydı Tarihinden Büyük Olmalıdır” mesajı alınıyor ve atama kaydı eklenemiyordu, düzeltildi.
5 WINHR-15281 Bordro Plus Sicil Yönetimi
İşe Giriş Bildirgeleri – Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’nde Sicil Numarası Detaylı Filtre Özelliği Çalışmıyor
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’nde sicil numarası detaylı filtre özelliği çalışmıyordu, düzeltildi.
6 WINHR-15160 Bordro Plus Bordro
Kayıtlar – Puantaj Kartları
Devreden Sgk Matrahı Olan Bir Puantajda Net Maaş Alan Bir Personele Gelir Vergisinden Muaf Net Nakit Bir Ek Ödeme Verildiğinde Net İstihkak Hatalı Hesaplanıyor.
Devreden sgk matrahı olan bir puantajda net maaş alan bir personele gelir vergisinden muaf net nakit bir ek ödeme verildiğinde net istihkak hatalı hesaplanıyordu, düzeldi.
7 WINHR-15225 Bordro Plus Bordro
Kayıtlar – Puantaj Kartları
Kurum Çalışma Parametresinde Tarihçe Tutularak Yeni Bir Parametre Eklenmişse Yıllık Fazla Mesai Süre Toplamı Hatalı Hesaplanıyor.
Kurum çalışma parametresinde tarihçe tutularak yeni bir parametre eklendiğinde yıllık fazla mesai süre toplamı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
8 WINHR-15422 Bordro Plus Bordro
Kayıtlar – Puantaj Kartları
Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları Penceresindeki Katılım Başlangıç Tarihi Dönem Başlangıç Tarihinden Farklı İse Hesaplama Yapılamıyor.
Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları penceresindeki katılım başlangıç tarihi dönem başlangıç tarihinden farklı ise bireysel emeklilik katkı payı hesaplaması yapılamıyordu, düzeltildi.
9 WINHR-15448 Bordro Plus Bordro
İşlemler – Puantaj Kartı Üret
Toplu Puantaj Kartı Üret İşlemi İle Üretilen Puantajlarda Mesainin Brüt Tutarı Hatalı Hesaplanıyor.
Toplu puantaj kartı üret işlemi ile üretilen puantajlarda mesainin brüt tutarı hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
10 WINHR-15481 Bordro Plus Bordro
Sosyal Sigorta Bildirgeleri – Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Personelin Aynı Ay İçinde 3 Veya 3’den Fazla Giriş/Çıkış İşlemi Var İse APHB Gün Bilgisini Toplayarak Getiriyor.
Ay içerisinde birden fazla işten çıkış/giriş işlemi bulunan personel Aylık Prim ve Hizmet belgesinde hatalı listeleniyordu, düzeltildi.
11 WINHR-15218 Bordro Plus Araçlar
İşlemler – Excel’den Veri Aktarımı
Excelden Puantaj Bilgi Aktarımında İşe Giriş Tarihi Filtresini Dikkate Almıyor
Excel’den Puantaj Bilgi Aktarımında “İşe Giriş Tarihi” filtresi dikkate alınmıyordu, düzeltildi.