KurumSoft

Cevizli Mah. Fil Yokuşu Sok. No:18 Kat:3 Karalar Plaza Maltepe/İstanbul

ERP ürünleri için 2.41.00.00 sürümü kullanıma sunuldu

Sürüm için duyuru ve uyarıların bulunduğu dökümana buradan ulaşabilirsiniz. logo-surum-duyurusu-2-41-00-00

Sürüm ile birlikte gelen başlıca tanım ve açıklamalar şunlar;

Sürüm geçişi öncesinde daha detaylı açıklama, uyarı ve tanımlar için lütfen dökümanı inceleyiniz.

 

 • Bu fiyatlandırma dövizi seçili olan satınalma/satış fişlerinde döviz cinsinden tanımlı olan malzeme seçilip satırdaki döviz türü değiştirildiğinde döviz bilgileri girişi içerisinde yer alan kur bilgisi ile ilgili güncellenmeme sorunu vardı bu sorun düzeltildi.
 • Logo 3 Serisi ürünlerde bazı kullanıcılarda kullanıcı rapor tasarımı seçim ekranında yada raporlar tablo olarak alınmak istendiğinde “Error reading RepListView.ViewStyle: Invalid property value.” Hatası alıyordu bu hata ile ilgili düzeltmeler yapıldı.
 • Malzeme yönetimi parametrelerine ‘Gün içerisinde önce girişler dikkate alındığında zamana göre sıralansın Evet/Hayır ‘ parametresi eklendi. Parametre evet olduğunda fişlerin saat bilgilerini de dikkate alarak maliyetlendirme işlemlerinin yapılması sağlandı.
 • Sistem işletmeni firma tanımlama sihirbazında mevcut firma üzerinde değişiklik yapmak istiyorum seçeneği ile firma seçilip Firma Tanımları adımından başlamak üzere ileri butonununa tıklandığında Access violation hatası alınıyordu, düzeltildi.
 • Portföye alınan müşteri çeki bankaya çıkış veya ciro edilerek muhasebeleştikten sonra, portföye alınan çekin muhasebeleştirme işleminde hata alınıyordu, ön değerleme çalıştırılarak muhasebeleştirilmesi sağlandı.
 • Malzeme yönetim parametrelerine “Tek fiyat kartı olan malzemede birim fiyat listeden seçimi yapılırken göster” parametresi eklenmiştir. Parametre “Hayır” olduğunda liste açılmadan fiyat uygulanmaktadır.
 • Malzeme kartı üzerinde dinamik birimleme olduğu durumlarda ve üretim gerçekleşen girişlerinin üretim emri çevrimi dışında farklı bir birim çevrimiyle yapılması durumunda üretim emri browserındaki gerçekleşen miktar alanına hatalı değer yansımaktaydı, düzeltildi.
 • Logo 3 Serisi ürünlerde sistem işletmeni ve programa giriş sırasında ‘Run Time 217’ hatası alınıyordu bu hata düzeltildi.
 • Banka virman fişinde satırda işlem dövizi seçilerek dövizli borç/alacak kolonlarına yapılan veri girişi, yerel para birimi hesaplaması yapmasına rağmen siliniyordu, silinmemesi sağlandı.
 • Muhasebe parametrelerinde “Karşı hesap kontrolü = Hayır” olduğunda fatura muhasebeleştirmesi sonucu oluşan mahsup fişinde ‘Karşı Hesap’ kolonunun gelmemesi sağlanmıştır.
 • Daha detaylı bilgi ve yapılan düzeltmelerin tamamına aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz;
 • logo-surum-duyurusu-2-41-00-00

DESTEK İÇİN 0850 532 7 577